Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2013

tyax
7678 0c2d
Reposted fromdranger dranger viaferis feris
tyax
8721 a30c
Reposted frommayhos mayhos viaferis feris
tyax

May 23 2013

tyax
A jak się przewrócę, to się podniosę. A jak się nie podniosę, to sobie poleżę.
Reposted frompesy pesy viaferis feris
tyax
0961 a0f2 500
Reposted fromRios Rios viaferis feris
tyax
- [...] Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— "Moje drzewko pomarańczowe"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaferis feris

April 27 2013

tyax

Nie odkładaj mnie na potem, bo potem mnie już nie będzie.

Reposted fromjoaaan joaaan viaferis feris
tyax
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaferis feris
tyax
Reposted fromfukurou fukurou

February 26 2013

tyax
Reposted fromolgazet olgazet viaferis feris

February 10 2013

tyax
9085 f09a
Reposted frompunknpie punknpie
tyax
9218 9c8f
Reposted frompunknpie punknpie
tyax
Odpowiedniejszą rzeczą jest śmiać się z życia, niż lamentować.
— Seneka Młodszy
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaferis feris
tyax
To, że coś jest poza twoim zasięgiem to nie znaczy, że nie możesz tego zdobyć.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaferis feris
tyax
2053 b62c
Reposted fromtoobad toobad viaferis feris
tyax
6393 e2aa
Reposted fromkitake kitake viaferis feris

January 22 2013

tyax
Dlaczego mam Cię tylko w snach?
Reposted fromneddy neddy
tyax
3381 a091
Reposted fromneddy neddy

January 19 2013

tyax
7624 b774
Reposted frombonnieandclyde bonnieandclyde viafukurou fukurou
tyax
Jeśli nie możesz ich pokonać, to chociaż ich powkurwiaj.
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaferis feris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl